BASE N BRAID - RastAfri

  • Sale
  • Regular price $ 3.50


RastAfri Base N Braid Hair

Available Colors: 1, 1B, 2, 27, 280, 3, 30, 33, 350, 4, 51, 6, 613, BG, BK/WINE, BL, FS1B/27, FS1B/30, FS1B/33, FS1B/35, FS27/613,M1B/350, M1B/BG, M30/27, PP, RD