BULK 'N' BRAID - RastAfri

  • Sale
  • Regular price $ 3.99


BULK 'N' BRAID

RastAfri Bulk 'N' Braiding Hair Available Colors: 1, 1B, 2, 27, 280, 3, 30, 33, 4, 51, 6, 613, BG, BK/WINE, BLUE, FS1B/27, FS1B/30, FS1B/33, FS1B/35, FS27/613, M1B/350, M1B/BG, M30/27, M4/27, M4/30, PP, RED